نوشته‌ها

,

گزارش معاملات روزانه سه شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۲

⚜️گزارش معاملات روزانه 🖊سه شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ 🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه دوشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

⚜️گزارش معاملات روزانه   🖊دوشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۱   🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه   ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده  …
,

گزارش معاملات روزانه یکشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۰

⚜️گزارش معاملات روزانه 🖊یکشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۰   🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه   ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده    …
,

گزارش معاملات روزانه شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۹

⚜️گزارش معاملات روزانه 🖊شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ 🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۶

⚜️گزارش معاملات روزانه 🖊چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ 🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

️گزارش معاملات روزانه شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۲

⚜️گزارش معاملات روزانه 🖊شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ 🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
, ,

اطلاعیه شماره ١۴٠ سهام

🔰اطلاعیه شماره ١۴٠ سهام   🔰فعالیت سامانه سناپ   ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

⚜️گزارش معاملات روزانه   🖊چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۳۰   🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه   ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

⚜️گزارش معاملات روزانه 🖊سه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ 🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۸

⚜️گزارش معاملات روزانه 🖊دوشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ 🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده