نوشته‌ها

, , ,

🌱بر سر کوی تو عقل از سر جان برخیزد

🌱بر سر کوی تو عقل از سر جان برخیزد 🌱خوشتر از جان چه بود از سر آن برخیزد #مرکز_بزرگ_گردشگری_و_خرید_پدیده ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده…