نوشته‌ها

,

المان‌های فاخر و تفریحات خانوادگی پدیده شاندیز

  المان‌های فاخر و تفریحات خانوادگی در خیابان سنگفرش پدیده شاندیز، یک رویداد دائمی است. سنگفرش شهر رویایی پدیده شاندیز با طول ۱۲۰۰ متر و با حدود ۵۲ واحد غذایی قابلیت پذیرایی در فضای باز و حضور المان‌های فاخر معماری و گرافیکی، همه روزه پذ…