نوشته‌ها

,

گزارش معاملات روزانه چهار شنبه ۱۴۰۱/۰۹/٠٩

گزارش معاملات روزانه 🖊️چهار شنبه ۱۴۰۱/۰۹/٠٩ 🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه شنبه ۱۴۰۱/۰۹/٠۵

⚜گزارش معاملات روزانه 🖊شنبه ۱۴۰۱/۰۹/٠۵ سهام گشان سهام ابنیه روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه چهار شنبه ۱۴۰۱/۰۹/٠٢

⚜گزارش معاملات روزانه 🖊چهار شنبه ۱۴۰۱/۰۹/٠٢ سهام گشان سهام ابنیه روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه دوشنبه ۱۴۰۱/۰۸/٢٣

⚜️گزارش معاملات روزانه 🖊️دوشنبه ۱۴۰۱/۰۸/٢٣ 🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
, ,

اطلاعیه شماره۱۴۴ سهام

🔰اطلاعیه شماره۱۴۴ سهام 🔰نحوه افزایش اعتبار حساب سهامداری در سامانه سهام ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
, ,

اطلاعیه شماره ۱۴۳ سهام

🔰اطلاعیه شماره ۱۴۳ سهام 🔰فرایند پرداخت وجوه حاصل از فروش سهام در سامانه سناپ ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه سه شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۷

⚜️گزارش معاملات روزانه 🖊️سه شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ 🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه دوشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

⚜️گزارش معاملات روزانه 🖊️دوشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ 🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه یکشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

⚜️گزارش معاملات روزانه 🖊️یکشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ 🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده