نوشته‌ها

,

گزارش معاملات روزانه یکشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۰

⚜️گزارش معاملات روزانه 🖊یکشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۰   🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه   ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده    …
, ,

اطلاعیه شماره ١۴٠ سهام

🔰اطلاعیه شماره ١۴٠ سهام   🔰فعالیت سامانه سناپ   ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

⚜️گزارش معاملات روزانه   🖊چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۳۰   🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه   ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

⚜️گزارش معاملات روزانه   🖊چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۳   🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه   ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده  …
,

گزارش معاملات روزانه شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

⚜️گزارش معاملات روزانه   🖊شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۹   🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه   ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
, ,

گزارش معاملات روزانه چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۶

⚜️گزارش معاملات روزانه   🖊چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۶   🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه   ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده  …