به سامانه مجامع آنلاین گروه شرکتهای پدیده شاندیز خوش آمدید

شرکت توسعه بین الملل صنعت گردشگری پدیده شاندیز

توجه

سهامداران محترمی که کد بورسی ندارند می توانند کد سهامداری خود را برای ورود به سامانه پخش آنلاین مجمع وارد نمایند.