, , , ,

هر آنچه برای خرید سوغات انتظار دارید

🛍هر آنچه برای خرید سوغات انتظار دارید👇 #فروشگاه_بهار_قائنات #سوغات #مرکز_خرید #سوغات_خراسان #مرکز_بزرگ_گردشگری_و_خرید_پدیده ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده…
, , ,

آمدن هر صبح، پیام خداوند برای آغاز یک فرصت تازه است ...

🌞🍃آمدن هر صبح، پیام خداوند برای آغاز یک فرصت تازه است ... #مرکز_بزرگ_گردشگری_و_خرید_پدیده ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
, , ,

لبخند تو، خلاصه خوبی هاست

💐لبخند تو، خلاصه خوبی هاست #عکس_یادگاری #مرکز_بزرگ_گردشگری_و_خرید_پدیده ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
, ,

آرزویمان این است، آنقدر سیر بخندید که ندانید غم چیست ؟!

☺️آرزویمان این است، آنقدر سیر بخندید که ندانید غم چیست ؟! #اوقات_فراغت #پیست_بازی_های_یخی #مرکز_بزرگ_گردشگری_و_خرید_پدیده ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده…
, , ,

با یکبار خرید، مشتری همیشگی ما خواهی شد

🎁🛍با یکبار خرید، مشتری همیشگی ما خواهی شد #هایپرفامیلی پدیده #مرکز_بزرگ_گردشگری_و_خرید_پدیده ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده…
, , ,

هر گل روحی است که در طبیعت شکوفا می شود.

🌷🌼 هر گل روحی است که در طبیعت شکوفا می شود. #مرکز_بزرگ_گردشگری_و_خرید_پدیده #خیابان_سنگفرش ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
, , ,

🌱بر سر کوی تو عقل از سر جان برخیزد

🌱بر سر کوی تو عقل از سر جان برخیزد 🌱خوشتر از جان چه بود از سر آن برخیزد #مرکز_بزرگ_گردشگری_و_خرید_پدیده ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده…
, ,

💦🍃 زندگی آب روانی ست روان می گذرد

💦🍃 زندگی آب روانی ست روان می گذرد #مرکز_بزرگ_گردشگری_و_خرید_پدیده #رودخانه_خطی ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده