, ,

مکانی امن و زیبا برای گردشگران همیشگی

🛷⛸مکانی امن و زیبا برای گردشگران همیشگی #گردشگری #پیست_بازیهای_یخی #مرکز_بزرگ_گردشگری_و_خرید_پدیده ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده…
, ,

موفقیت هایی که نصیب افراد صبور می شود، همان هایی هستند که توسط افراد عجول رها شده اند.

🌿موفقیت هایی که نصیب افراد صبور می شود، همان هایی هستند که توسط افراد عجول رها شده اند. #مرکز_بزرگ_گردشگری_و_خرید_پدیده ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده…
, , ,

کودکی پرواز در دشت خیال است، همچون قاصدکی رها و سبک بال در باد

  🌹🍃کودکی پرواز در دشت خیال است، همچون قاصدکی رها و سبک بال در باد #مرکز_بزرگ_گردشگری_و_خرید_پدیده ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده…
, , , ,

هر آنچه برای خرید سوغات انتظار دارید

🛍هر آنچه برای خرید سوغات انتظار دارید👇 #فروشگاه_بهار_قائنات #سوغات #مرکز_خرید #سوغات_خراسان #مرکز_بزرگ_گردشگری_و_خرید_پدیده ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده…
, ,

زندگی پر از زیبایی است ...

زندگی پر از زیبایی است ... #مرکز_بزرگ_گردشگری_و_خرید_پدیده #پدیده_کیش ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
, , ,

آمدن هر صبح، پیام خداوند برای آغاز یک فرصت تازه است ...

🌞🍃آمدن هر صبح، پیام خداوند برای آغاز یک فرصت تازه است ... #مرکز_بزرگ_گردشگری_و_خرید_پدیده ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
, , ,

لبخند تو، خلاصه خوبی هاست

💐لبخند تو، خلاصه خوبی هاست #عکس_یادگاری #مرکز_بزرگ_گردشگری_و_خرید_پدیده ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
, ,

آرزویمان این است، آنقدر سیر بخندید که ندانید غم چیست ؟!

☺️آرزویمان این است، آنقدر سیر بخندید که ندانید غم چیست ؟! #اوقات_فراغت #پیست_بازی_های_یخی #مرکز_بزرگ_گردشگری_و_خرید_پدیده ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده…