شهر افسانه ای پدیده کیش یک پروژه ملی است

رییس هیات مدیره شرکت پدیده کیش  گفت: پروژه پدیده در کیش یک حرکت ملی است.

دو دستور کار آتی هیات مدیره پدیده

عضو هیات مدیره شرکت پدیده شاندیز دو دستور کار جدید هیات مدیره بعد از قرارداد کیش را اعلام کرد.

مراسم امضای قرارداد مشارکت مدنی ابرپروژه شهر افسانه ای پدیده کیش

مراسم امضای قرارداد مشارکت مدنی ابرپروژه شهر افسانه ای پدیده کیش

روز جهانی دوقلوها و چندقلوها

روز جهانی دوقلوها و چندقلوها مبارک باد

رستوران کف شیشه ای کیش دوباره بهره برداری می شود

مدیرعامل شرکت پدیده کیش از ادامه سریع کار ساخت رستوران کف شیشه ای پدیده در کیش خبر داد.

رستوران کف شیشه ای کیش دوباره بهره برداری می شود

مدیرعامل شرکت پدیده کیش از ادامه سریع کار ساخت رستوران کف شیشه ای پدیده در کیش خبر داد.

نخستین پیست بازی های یخی کشور با مساحت ۱۶۰۰ متر مربع در حال بهسازی است

نخستین پیست بازی های یخی کشور با مساحت ۱۶۰۰ متر مربع در حال بهسازی است

گزارش تصویری ادامه عملیات عمرانی در پروژه شهر افسانه ای پدیده کیش به همت شرکت بین المللی افسانه سازان

گزارش تصویری ادامه عملیات عمرانی در پروژه شهر افسانه ای پدیده کیش به همت شرکت بین المللی افسانه سازان

ادامه عملیات عمرانی و اجرایی در پروژه شهر افسانه ای پدیده کیش

ادامه عملیات عمرانی و اجرایی در پروژه شهر افسانه ای پدیده کیش