اطلاعیه شماره ۱۲۶ سهام

تغییرات در سامانه سناپ از روز شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

اطلاعیه شماره ۱۲۵ سهام

تغییرات در سامانه سناپ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

اطلاعیه شماره ۱۲۴ سهام

تغییرات در سامانه سناپ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹

اطلاعیه شماره ۱۲۳ سهام

دفتر موسسه پشتیبانی سهام فردا تعطیل است

اطلاعیه شماره ۱۲۲ سهام

تغییرات در سامانه سناپ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

اطلاعیه شماره ۱۲۱ سهام

تغییرات در سامانه سناپ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

اطلاعیه شماره ۱۲۰ سهام

اطلاعیه شماره ۱۲۰ سهام بازگشایی نماد گشان

سامانه دیدار جهت حضور موثر و مشارکت در مجمع توسعه به صورت آنلاین

پیرو برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز به صورت مجازی تقاضا دارد، بنا به شرایط کنونی شیوع ویروس اومیکرون و اجرای دستور العمل صادره از سوی مرکز بهداشت شهرستان، از مراجعه حضوری خودداری فرموده و نسبت …

اطلاعیه شماره ۱۱۸

آدرس ارسال مدارک برای سهامداران ساکن تهران و شهرستانها جهت کاندیداتوری انتخابات هیات مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز…

اطلاعیه شماره ۱۱۷

مدارک مربوط به ثبت نام سهامداران جهت کاندیداتوری انتخابات هیات مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز