گزارش معاملات روزانه چهارشنبه ۱۲ / ۱۱ / ۱۴۰۱

گزارش معاملات روزانه چهارشنبه ۱۲ / ۱۱ / ۱۴۰۱ سهام گشان ( فرابورس ) سهام ابنیه ( سناپ ) سهام ابنیه ( توافقی )   روابط عمومی گروه شرکت‌های پدیده   …

گزارش معاملات روزانه سه‌شنبه ۱۱ / ۱۱ / ۱۴۰۱

گزارش معاملات روزانه سه‌شنبه ۱۱ / ۱۱ / ۱۴۰۱ سهام گشان ( فرابورس ) سهام ابنیه ( سناپ ) سهام ابنیه ( توافقی )   روابط عمومی گروه شرکت‌های پدیده   …

انتشار گزارش فعالیت هیأت مدیره دوره 12 ماهه بر روی سایت کدال

  گزارش فعالیت هیأت مدیره دوره 12 ماهه بر روی سایت کدال انتشار یافت. گزارش فعالیت هیأت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به  1400/12/29 شرکت توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز با فایل‌های پیوست بر روی سایت کدال منتشر شد. روابط عموم…
padide shandiz

گزارش معاملات روزانه دوشنبه ۱۰ / ۱۱ / ۱۴۰۱

گزارش معاملات روزانه دوشنبه ۱۰ / ۱۱ / ۱۴۰۱ سهام گشان ( فرابورس ) سهام ابنیه ( سناپ ) سهام ابنیه ( توافقی )   روابط عمومی گروه شرکت‌های پدیده   …

گزارش معاملات روزانه یک‌شنبه ۰۹ / ۱۱ / ۱۴۰۱

گزارش معاملات روزانه یک‌شنبه ۰۹ / ۱۱ / ۱۴۰۱ سهام گشان ( فرابورس ) سهام ابنیه ( سناپ ) سهام ابنیه ( توافقی )   روابط عمومی گروه شرکت‌های پدیده   …
padide shandiz

گزارش معاملات روزانه شنبه ۰۸ / ۱۱ / ۱۴۰۱

گزارش معاملات روزانه شنبه ۰۸ / ۱۱ / ۱۴۰۱ سهام گشان ( فرابورس ) سهام ابنیه ( سناپ ) سهام ابنیه ( توافقی )   روابط عمومی گروه شرکت‌های پدیده   …
padide shandiz

گزارش معاملات روزانه پنج‌شنبه ۰۶ / ۱۱ / ۱۴۰۱

گزارش معاملات روزانه پنج‌شنبه ۰۶ / ۱۱ / ۱۴۰۱ سهام ابنیه ( توافقی )   روابط عمومی گروه شرکت‌های پدیده  
padide shandiz

چاپ آگهی برگزاری مجامع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت‌های بین‌المللی توسعه و ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز

چاپ آگهی برگزاری مجامع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت‌های بین‌المللی توسعه و ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز (سهامی عام) امروز در روزنامه‌های قدس و دنیای اقتصاد   روابط عمومی گروه شرکت‌های پدیده   …
padide shandiz

گزارش معاملات روزانه چهار‌شنبه ۰۵ / ۱۱ / ۱۴۰۱

گزارش معاملات روزانه چهار‌شنبه ۰۵ / ۱۱ / ۱۴۰۱ سهام گشان ( فرابورس ) سهام ابنیه ( سناپ ) سهام ابنیه ( توافقی )   روابط عمومی گروه شرکت‌های پدیده   …
padide shandiz

گزارش معاملات روزانه سه‌شنبه ۰۴ / ۱۱ / ۱۴۰۱

گزارش معاملات روزانه سه‌شنبه ۰۴ / ۱۱ / ۱۴۰۱ سهام گشان ( فرابورس ) سهام ابنیه ( سناپ ) سهام ابنیه ( توافقی )   روابط عمومی گروه شرکت‌های پدیده   …