,

گزارش معاملات روزانه یکشنبه۱۴۰۱/۰۸/۱

⚜️گزارش معاملات روزانه 🖊️یکشنبه۱۴۰۱/۰۸/۱ 🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

⚜️گزارش معاملات روزانه 🖊️شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ 🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۷

⚜️گزارش معاملات روزانه 🖊️چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ 🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه سه شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۶

⚜️گزارش معاملات روزانه 🖊سه شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ 🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه دوشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۵

⚜️گزارش معاملات روزانه 🖊دوشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ 🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه یکشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۴

⚜️گزارش معاملات روزانه 🖊یکشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ 🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
, , , , ,

نماد معاملاتی گشان، یکی از نقد شونده ترین سهام بازار سرمایه

نماد معاملاتی گشان، یکی از نقد شونده ترین سهام بازار سرمایه 🔰مدیرعامل موسسه پشتیبانی سهام گفت:نماد معاملاتی گشان طی شش ماهه اول 1401 با گردش معاملات 481 میلیون سهم به ارزش 10542 میلیارد ریال در 135 هزار دفعه یکی از نقدشونده ترین سهام بازار…
,

گزارش معاملات روزانه شنبه 1401/07/23

⚜️گزارش معاملات روزانه 🖊شنبه 1401/07/23 🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۰

⚜️گزارش معاملات روزانه 🖊چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ 🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده
,

گزارش معاملات روزانه سه شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۹

⚜️گزارش معاملات روزانه 🖊سه شنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ 🔹سهام گشان 🔹سهام ابنیه ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده