شرکت آریادوام ساز شرق

این شرکت در سال 1385 تاسیس شد. در سال 1394 موفق به دریافت رتبه اول ابنیه، دوم تاسیسات و پنجم راهسازی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گردید.

افتخارات و دستاوردها

 • این شرکت دارنده رکورد جهانی بتن ریزی به میزان ۱۶۳۷۰ مترمکعب در مدت ۱۹ ساعت می باشد که در سال ۱۳۹۲ و در شهر رویایی پدیده انجام پذیرفت.
 • پیاده سازی سیستم دفتر مدیریت پروژه(PMO) مطابق با استاندارد PMBOK از سال ۱۳۹۰ که باعث افزایش چشمگیر راندمان کاری شرکت و در نتیجه کاهش هزینه و زمان اجرای پروژه گردید.
 • برگزاری مداوم کلاسهای آموزشی فنی جهت ارتقاء سطح علمی و اجرایی کادر مهندسی از سال ۱۳۹۱
 • برگزاری مداوم کلاسهای HSE برای عوامل اجرایی و کارگران جهت ارتقاء سطح ایمنی پروژه از سال ۱۳۹۱

خط مشی

 • برنامه ریزی مداوم و کنترل و پایش فرآیندها
 • حمایت و تشویق کارتیمی
 • توجه به شاخص های کیفی
 • بکارگیری نیروهای جوان و با انگیزه
 • ارتقاء نرم افزاری, سخت افزاری و ماشین آلاتی شرکت
 • انتخاب بهترین روش های اجرایی
 • تلاش در جهت گسترش پروژه های شرکت به منظور حفظ سرمایه های مادی و انسانی شرکت و کمک به اشتغال زایی در کشور

پروژه های انجام شده

 • بازسازی خوابگاه مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • نازک کاری دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • زیرگذر راه آهن مشهد سرخس
 • برج ST37 پروژه مجد
 • پیمانکار اصلی مگا پروژه شهر رویایی پدیده شاندیز از سال ۱۳۸۹(احداث ساختمان مرکز خرید, ساخت محوطه پروژه, احداث فونداسیون و نصب اسکلت آپارتمانهای لورایز) تا سال ۱۳۹۳

معرفی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

ابراهیم مهدی نژاد ثانی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

سعید ورودی طرقبه

رئیس هیئت مدیره نماینده توسعه بین المللی گردشگری پدیده شاندیز

مسعود شیبانی دلوئی

نائب رئیس هیئت مدیره