اطلاعیه شماره ۱۶۸ سهام

گام های نهایی برای عرضه سهام شرکت ابنیه در بورس و اوراق بهادار

🎤به اطلاع سهامداران محترم شرکت ابنیه می رساند؛
🔰با عنایت به اینکه در راستای انجام معاملات سهام شرکت در بازار سرمایه، فرآیند ثبت شرکت ابنیه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به زودی انجام می گیرد و ثبت و درج سهام شرکت در بازارهای فرابورس ایران بر اساس قیمت جدید تعیین شده توسط کارشناس رسمی صورت خواهد گرفت ،
لذا با توجه به اینکه پس از ثبت شرکت ابنیه نزد سازمان بورس کلیه معاملات سهام بایستی در بازارهای فرابورس صورت گیرد از تمامی سهامداران محترم تقاضا دارد، نسبت به تکمیل مراحل نقل و انتقال سهام خریداری یا فروخته شده خود نزد مؤسسه سهام اقدام نمایند .

✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده

 

1/5 - (1774 امتیاز)