عملکرد کارگاه عملیاتی شهر افسانه ای پدیده کیش

🔰کارگاه های فعال👇

🔹مرکز تجاری پدیده کیش
🔹رستوران بین المللی فانوس
🔹رستوران قلعه

۱۶ تا ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده

5/5 - (1 امتیاز)