اقدام برای درج نماد ابنیه در فرابورس

فرآیند درج نماد ابنیه در فرابورس شتاب می گیرد.

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت های پدیده، بر اساس آخرین جلسات برگزار شده هیات مدیره و توجه به غبطه سهامداران، به اطلاع می رساند: باتوجه به مذاکرات جدی انجام شده هیات مدیره با مدیران فرابورس مقرر شد، موضوع درج نماد شرکت ابنیه در فرابورس شتاب بیشتری پیداکند تا این امر بزودی محقق گردد.

امتیاز دهید post