ادامه عملیات عمرانی و اجرایی در پروژه شهر افسانه ای پدیده کیش

استقلال یک کشور وابسته به کار است.

یازدهم اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر بر تمامی تلاشگران عرصه کار و تولید مبارک باد.

عملیات عمرانی و اجرایی در پروژه شهر افسانه ای پدیده کیش با قوت و پشتکار ادامه دارد…

روابط عمومی و فرهنگی گروه شرکت های پدیده

 

امتیاز دهید post