,

پدیده رکورد بالاترین حضور الکترونیکی سهامدار در مجامع بورسی را شکست

نماینده سازمان بورس اعلام کرد:

بالاترین حضور الکترونیکی سهامداران در مجامع شرکت های بورسی به شرکت پدیده شاندیز اختصاص یافت.

به گزارش روابط عمومی گروه شرکت‌های پدیده، مسئول برگزاری مجامع الکترونیک شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار(بورس)در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز (نوبت دوم)اعلام کرد :مجمع عمومی سهامداران پدیده بالاترین نرخ حضور سهامداران به روش الکترونیکی را به خود اختصاص دادند.

بر اساس این خبر، آخرین تعداد ورود مربوط به حضور ۲۸۰۰نفر به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت گروه صنفی کاغذ پارس در اسفندماه ۱۴۰۰ثبت شده بود که این رکورد با حضور ۵۸۵۵ نفر از سهامداران گشان در مجمع الکترونیکی صنعت گردشگری پدیده شاندیز شکسته شد.
گفتنی است: قرارداد مشارکت شرکت افسانه سازان آینده کیش با ۵۸/۹۲ درصد رای مثبت سهامداران به تصویب مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز رسید.

3.7/5 - (7 امتیاز)