اصلاحیه آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز (سهامی عام)

اصلاحیه آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز(سهامی عام)

 

امکان حضور سهامداران به صورت حضوری یا الکترونیکی

روزنامه های دنیای اقتصاد و خراسان

 

روابط‌عمومی گروه شرکت‌های پدیده

 

 

امتیاز دهید post