, ,

شناسایی ۹۶ میلیارد تومانی سود گشان در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱

شرکت‌های برتر در سود دهی گروه هتل و رستوران های بورسی مشخص شدند.

پس از فروکش اثرات ناشی از همه‌گیری کرونا و افزایش مسافرت‌ها و تقاضا برای خدمات رفاهی و گردشگری، شاهد اوج گیری درآمد شرکت‌های فعال در گروه هتل و رستوران در بازار سرمایه بودیم.

گشان یکی از  شرکت های موجود در گروه هتل و رستوران در بورس بوده که توانست در ۹ ماهه ۱۴۰۱ حدود ۹۶ میلیارد تومان سود شناسایی کند و از این طریق سود عملیاتی خود را افزایش دهد.

درخصوص سودسازی شرکت باید توجه داشت که با توجه به ماهیت درآمدهای شناسایی شده، پیش بینی می شود که  سودشناسایی شده  ممکن است که در سایر بخش ها سرمایه گذاری شود.

4.2/5 - (4 امتیاز)