گزارش معاملات روزانه شنبه ۲۴ / ۱۰ / ۱۴۰۱

Padide shandiz

گزارش معاملات روزانه شنبه ۲۴ / ۱۰ / ۱۴۰۱

سهام گشان ( فرابورس )
سهام ابنیه ( سناپ )

سهام ابنیه ( توافقی )

 

روابط عمومی گروه شرکت‌های پدیده

 

Padide shandiz

امتیاز دهید post