,

گزارش معاملات روزانه چهار شنبه ۱۴۰۱/۰۹/٠٩

گزارش معاملات روزانه

🖊️چهار شنبه ۱۴۰۱/۰۹/٠٩

🔹سهام گشان

🔹سهام ابنیه

✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده

امتیاز دهید post