, ,

بازدید مدیران و کاربران سامانه ۱۳۷ شهرداری مشهد از مرکز بزرگ گردشگری و خرید پدیده شاندیز

بازدید مدیران و کاربران سامانه ۱۳۷ شهرداری مشهد از

#مرکز_بزرگ_گردشگری_و_خرید_پدیده_شاندیز

جهت آشنایی با ظرفیت های گردشگری این مجموعه
روابط عمومی گروه شرکت های پدیده

2/5 - (1 امتیاز)