, ,

جز نقش تو در نظر نیامد مارا / جز کوی تو رهگذر نیامد مارا

جز نقش تو در نظر نیامد مارا
جز کوی تو رهگذر نیامد مارا

پاییز به روایت تصویر در خیابان سنگفرش پدیده

#مرکز_بزرگ_گردشگری_و_خرید_پدیده
#خیابان_سنگفرش

روابط عمومی گروه شرکت های پدیده

امتیاز دهید post