,

اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من / دل من داند و من دانم و دل داند و من

#دو_بیتی

اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من

دل من داند و من دانم و دل داند و من

«مولانا»

روابط عمومی گروه شرکت های پدیده

امتیاز دهید post