, , , ,

شمارش معکوس برای آغاز عملیات اجرایی پدیده کیش|قفل پدیده با تدبیر دبیر جدید شورای مناطق آزاد باز خواهد شد

🔹شهرآرا نیوز

🎤شمارش معکوس برای آغاز عملیات اجرایی پدیده کیش|قفل پدیده با تدبیر دبیر جدید شورای مناطق آزاد باز خواهد شد

https://shahraranews.ir/fa/news/134462

✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده

5/5 - (9 امتیاز)