, ,

سزای آن کس که تو را شاد مى کند، بدى کردن نیست…

🌱🌷امام علی (ع)؛

🔹لیْسَ جَزَاءُ مَنْ سَرَّکَ أَنْ تَسُوءَه.

سزای آن کس که تو را شاد مى کند، بدى کردن نیست…

⚜️ نهج البلاغه : حکمت ۳۱

✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده

امتیاز دهید post