,

گزارش معاملات روزانه یکشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

⚜️گزارش معاملات روزانه

🖊️یکشنبه ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
🔹سهام گشان
🔹سهام ابنیه

✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده

امتیاز دهید post