,

گزارش معاملات روزانه چهار شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۰۴

⚜️گزارش معاملات روزانه

🖊️چهار شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
🔹سهام گشان
🔹سهام ابنیه

✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده

امتیاز دهید post