,

گزارش معاملات روزانه دوشنبه ۰۲ / ۰۸ /۱۴۰۱

⚜️گزارش معاملات روزانه

🖊️دوشنبه ۰۲ / ۰۸ /۱۴۰۱
🔹سهام گشان
🔹سهام ابنیه

✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده

امتیاز دهید post