,

گزارش معاملات روزانه دوشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۵

⚜️گزارش معاملات روزانه

🖊دوشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۵

🔹سهام گشان
🔹سهام ابنیه

✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده

امتیاز دهید post