,

گزارش معاملات روزانه یکشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۴

⚜️گزارش معاملات روزانه

🖊یکشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۲۴

🔹سهام گشان
🔹سهام ابنیه

✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده

امتیاز دهید post