,

گزارش معاملات روزانه دوشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۸

⚜️گزارش معاملات روزانه

🖊دوشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۱۸

🔹سهام گشان
🔹سهام ابنیه

✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده

امتیاز دهید post