,

شهادت جانسوز امام حسن عسکری(ع) را بر مسلمانان و ساحت مقدس امام عصر (عج) تسلیت می گوییم.

⚜زمین و آسمان ماتم گرفته

⚜فضای سامرا را غم گرفته

 

🖤شهادت جانسوز امام حسن عسکری(ع) را بر مسلمانان و ساحت مقدس امام عصر (عج) تسلیت می گوییم.

 

✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده

امتیاز دهید post