, , , , ,

از بامداد روی تو دیدن حیات ماست / امروز روی خوب تو یا رب چه دلرباست

🍂از بامداد روی تو دیدن حیات ماست

🍃امروز روی خوب تو یا رب چه دلرباست

«مولانا»

#مرکز_بزرگ_گردشگری_و_خرید_پدیده

#المان_زایش_مهر

✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده

 

5/5 - (5 امتیاز)