,

گزارش معاملات روزانه چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۶

⚜️گزارش معاملات روزانه

🖊چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۷/۰۶

🔹سهام گشان

🔹سهام ابنیه

✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده

امتیاز دهید post