, , ,

حضور مرکز آموزش پدیده در نمایشگاه تخصصی آموزش

🖌حضور مرکز آموزش پدیده در نمایشگاه تخصصی آموزش

مکان: مشهد، خیابان امام خمینی، امام خمینی ۲۵، مرکز بین المللی صبا _ غرفهA7

زمان: ۲۸ الی ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

#مرکز_بزرگ_گردشگری_و_خرید_پدیده

✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده

امتیاز دهید post