یکم شهریور، بزرگداشت زادروز حکیم ابوعلی سینا و روز پزشک روز قدردانی از دستان مهربان و دوستداران سلامت جامعه بر تمامی پزشکان دلسوز گرامی باد.

💐 یکم شهریور، بزرگداشت زادروز حکیم ابوعلی سینا و روز پزشک
روز قدردانی از دستان مهربان و دوستداران سلامت جامعه بر تمامی پزشکان دلسوز گرامی باد.

#مرکز_بزرگ_گردشگری_و_خرید_پدیده

✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده

امتیاز دهید post