توقف نماد ( گشان ) اطلاعات با اهمیت گروه ب

به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (گشان۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت توسعه بین المللی پدیده شاندیز متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیر عملیات بازارفرابورس ایران

امتیاز دهید post