, , , ,

تخصیص سهام برای ۳۶۳ سهامدارگشان

مدیرعامل موسسه پشتیبانی سهام پدیده گفت: سهام بیش از ۳۶۰ سهامدار حقیقی گشان تخصیص یافت.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکت های پدیده، حمید روح بخش، مدیرعامل موسسه پشتیبانی سهام پدیده گفت: در راستای تخصیص سهام برای بیش از ۱۲۲۰۰ سهامدار باقی مانده گشان که در فرآیند تکمیل مدارک می باشند طی مکاتبات اخیر با شرکت سپرده گذاری مرکزی مشخص گردید برابر ۳۶۳ سهامدار حقیقی ایرانی و خارجی فرآیند سجامی شدن را بطور کامل انجام داده اند و امکان تخصیص سهام فراهم است. روح بخش با بیان اینکه برای ۳۵۲ سهامدار ایرانی با مالکیت ۲،۴۹۶،۵۳۰ سهم تخصیص سهام انجام شد، افزود: سهامداران محترمی که تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ فرآیند سجامی شدن را بطورکامل انجام داده اند ، از روز جاری برای مشاهده دارایی شان به سامانه شرکت سپرده گذاری مرکزی به آدرس اینترنتی ddn.csdiran.com مراجعه کنند. وی در خصوص سهامداران اتباع خارجی اظهار داشت: برای ۱۳ سهامدار اتباع با مالکیت ۳۶۹،۸۴۲سهم پس از طی فرآیند تعریف شده ، تخصیص سهام انجام شد و برای مشاهده دارایی به سایت اعلامی مراجعه کنند. وی در پایان گفت: توصیه اکید می شود که سهامداران محترم باقی مانده که شامل ۱۱،۸۸۳سهامدار ایرانی و ۴۳۲ سهامدار خارجی می باشند اقدام به سجامی شدن را آغاز کنند و مراحل آن را به طور کامل انجام دهند تا امکان تخصیص سهام فراهم شود . گفتنی است: سهامداران محترمی که تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ فرآیند سجامی شدن را با احراز هویت و بطورکامل انجام داده اند به سایت اینترنتی اعلام شده مراجعه و پرینت سهام گشان یا فایل مربوطه را دریافت و به کارگزار خود تحویل دهند تا نسبت به تغییرکارگزار ناظر اقدام شود. در این صورت اطلاعات سهام گشان در قسمت پرتفوی سهامدار نزد شرکت کارگزاری ثبت و قابل مشاهده خواهد بود.

4.8/5 - (36 امتیاز)