اطلاعیه شماره ۱۱۸

آدرس ارسال مدارک برای سهامداران ساکن تهران و شهرستانها جهت کاندیداتوری انتخابات هیات مدیره شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز

4.3/5 - (3 امتیاز)