شیوه تحلیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری (قسمت اول) 

شیوه تحلیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری (قسمت اول)

برنامه عصر سهامداری

شنبه ۱۸ دی‌ماه – ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶

شبکه ایران کالا

امتیاز دهید post