, , , ,

تخصیص سهام‌گشان برای ۲۷۰۰ سهامدار

 مدیرعامل موسسه پشتیبانی سهام پدیده گفت:سهام بیش از ۲۷۰۰ سهامدار حقیقی گشان تخصیص یافت

به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکتهای پدیده، حمید روح بخش، مدیرعامل موسسه پشتیبانی سهام پدیده گفت: در راستای تخصیص سهام برای بیش از ۱۵۰۰۰سهامدار باقی مانده گشان که در فرآیند تکمیل مدارک می باشند طی مکاتبات اخیر با شرکت سپرده گذاری مرکزی مشخص گردید برابر ۲۷۳۹ سهامدار حقیقی ایرانی و خارجی فرآیند سجامی شدن را بطور کامل انجام داده اند و امکان تخصیص سهام فراهم است. روح بخش با بیان اینکه برای ۲۶۷۱سهامدار ایرانی با مالکیت ۱۰.۱۲۷.۹۶۳ سهم تخصیص سهام انجام شد، افزود: سهامداران محترمی که تا پایان مردادماه ۱۴۰۰ فرآیند سجامی شدن را بطورکامل انجام داده اند ، از روز جاری برای مشاهده دارایی شان به سامانه شرکت سپرده گذاری مرکزی به آدرس اینترنتی ddn.csdiran.com مراجعه کنند. وی در خصوص سهامداران اتباع خارجی اظهار داشت: برای ۶۸ سهامدار اتباع با مالکیت ۷۷۹.۱۶۴ سهم پس از طی فرآیند تعریف شده ، تخصیص سهام انجام شد و برای مشاهده دارایی به سایت اعلامی مراجعه کنند. گفتنی است: سهامداران محترمی که تا پایان مردادماه ۱۴۰۰ فرآیند سجامی شدن را با احراز هویت و بطورکامل انجام داده اند به سایت اینترنتی اعلام شده مراجعه و پرینت سهام گشان یا فایل مربوطه را دریافت و به کارگزار خود تحویل دهند تا نسبت به تغییرکارگزار ناظر اقدام شود. در این صورت اطلاعات سهام گشان در قسمت پرتفوی سهامدار نزد شرکت کارگزاری ثبت و قابل مشاهده خواهد بود.

امتیاز دهید post