تایید افزایش سرمایه گشان توسط بازرس قانونی

اظهار نظر بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص گزارش توجیهی افزایش سرمایه پیشنهادی شرکت پدیده در سامانه کدال قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکتهای پدیده، گزارش توجیهی افزایش سرمایه پیشنهادی هیات مدیره جهت اظهار نظر در اختیار بازرس قانونی قرار گرفته و بازرس محترم قانونی شرکت نیز پس از انجام رسیدگی های لازم با در نظر گرفتن آثار مالی برخی بندهای گزارش حسابرسی مستقل و اعمال سایر تعدیلات مربوطه و همچنین تسری بخشنامه شماره ۱۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷(پاسخ به پرسش ها) فنی سازمان حسابرسی، انتقال مبلغ ۵۱۰۸ میلیارد ریال از سود انباشته به حساب سرمایه را بدون لحاظ آثار احتمالی ناشی از بندهای محدودیت گزارش حسابرس را تایید و از کفایت لازم برخوردار دانست.
بر اساس این گزارش افزایش سرمایه شرکت توسعه به منظور اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج وجه نقد، افزایش سود آوری و سطح اعتباری شرکت و تسهیل معاملات سهام شرکت در بازار فرابورس تهیه شده است. همچنین بنا به گزارش حسابرس درگزارش توجیهی (مشتمل بر تحقق درآمدهای ناشی از فروش سهام به نرخ ها و مقادیر پیش بینی شده)، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی کند، بعلاوه بنظر این موسسه، گزارش توجیهی یاد شده بر اساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
گفتنی است: تحقق افزایش سرمایه منوط به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

امتیاز دهید post