کارگاه آموزشی آنلاین” روانشناسی معاملات در بازار سرمایه (مالی رفتاری) ”

کارگاه آموزشی آنلاین” روانشناسی معاملات در بازار سرمایه (مالی رفتاری) ”

مدرس: سعید هریوندی

سه شنبه۱۳۹۹/۱۱/٢٨ساعت ١٣- ١۴:٣٠

لینک دسترسی: https://www.skyroom.online/ch/shandiz/padide

در زمان برگزاری وبینار با ورود به لینک ، بر روی گزینه میهمان کلیک کنید