پیام تسلیت در پی در گذشت مادر گرامی ریاست محترم هیات مدیره گروه شرکت های پدیده شاندیز