پیام تسلیت دکتر نیما ملائی، مدیرعامل شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز