, , , , ,

رویداد شتاب (استارتاپی) گردشگری

مرکز آموزش علمی و کاربردی جهاددانشگاهی مشهد با همکاری مرکز شتاب دهنده پدیده برگزار می کند

رویداد شتاب (استارتاپی) گردشگری

مجازی و رایگان بهمراه ارائه گو‌اهی حضور در رویداد

🟣جهت ثبت ایده خود به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

www.karafarini-jdm.ir

محورهای رویداد

گردشگری غذا
گردشگری سلامت
خدمات الکترونیک
گردشگری طبیعت و توریسم
فروش و بسته بندی صنایع دستی

فرصت ها و امتیازات (جوایز)

اهداء جوایز به تیم های اول تا سوم
استقرار در مرکز نوآوری و شکوفایی
معرفی به شتابدهنده اکسیر
معرفی به شتابدهنده پدیده جهت استقرار

زمان برگزاری رویداد: ۲۹ آبان ماه
زمان ارسال ایده ها: ۱۰ الی ۱۷ آبان ماه