, , , ,

شروع عملیات عمرانی ستون گذاری هتل پدیده شاندیز

مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده برنامه ی عمرانی هتل پدیده را تشریح کرد
به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکتهای پدیده مهندس محسن کوهی گفت: عملیات نصب ستون گذاری و اجرای اسکلت باقیمانده پروژه هتل پدیده به مساحت زیر بنایی حدود ۲۷۱ هزار متر مربع برگرفته از سه بخش هدف گذاری شده است. وی افزود: بخش اول، ایمنی و تثبیت اسکلت فولادی نصب شده که طی مهر ماه سال جاری بصورت مستمر در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده ادامه داد: بخش دوم تکمیل اسکلت فولادی از سقف بیستم تا بیست و پنجم که در حال حاضر حدود ۷۰% انجام و الباقی در حال اجرا است. به گفته ی مهندس کوهی بخش سوم نیز شامل نصب و تکمیل ارتفاع اسکلت فولادی موجود که با کمک همکاران پر تلاش و نیروهای متخصص و پیمانکار مربوطه در روز ۱۸ مهر ماه سال جاری(۱۳۹۹) اولین ستون های سقف ۲۶ تا ۲۸ صورت پذیرفته و ادامه روند طی روزهای آتی مطابق برنامه زمانبندی اجرا خواهد گردید. وی اظهار داشت: همچنین بتن ریزی سقف های طبقات ۱۶ و ۱۷ پس از تثبیت اسکلت جزء برنامه های آتی شرکت نیز می باشد.

#خبرهای_خوش_پدیده_در_راه_است