, , , ,

عملیات نصب ستون های پارت ۱۰ اسکلت فولادی پروژه هتل پدیده شاندیز امروز صبح آغاز شد

به گزارش روابط عمومی و بین الملل گروه شرکتهای پدیده، استارت نصب پارت ۱۰ اسکلت فولادی پروژه هتل شاندیز، بعد از تثبیت و ایمن سازی اسکلت فولادی در پارتهای ۷ ، ۸ و ۹ و با توجه به نیاز ارتفاع سازه، از امروز صبح آغاز شد.

بر اساس این گزارش،طبق برنامه زمانبندی استارت عملیات نصب پارت ۱۰ آغاز و در سایر پارتها ادامه خواهد داشت.