چشم انداز:

پدیده برندی نمونه و محبوب در حوزه گردشگری ایران در سطح ملی و بین المللی مبتنی بر برنامه ریزی و فعالیتهای توسعه یافته شرکت میباشد.

ماموریت :

شرکت طیف گسترده ای از خدمات گردشگری و تفریحی را بصورت متمایز, و مبتنی بر استاندارد و با کیفیت عالی ارائه می نماید که این فعالیتها تجربه سبک نوینی از زندگی را به همه ایرانیان نوید خواهد داد.

اهداف :

  • توسعه فعالیتهای اقتصادی شرکت بر اساس فعالیت گردشگری بین المللی
  • تعریف و راه اندازی پروژه هــای مدرن و پویــا و ارائــه خدمات تفریحی، توریستی متمایز به گردشگران
  • جذب سرمایه های خارجی و هدایت سرمایه های سرگردان داخلی در توسعه صنعت گردشگری کشور
  • افزایش سهم صنعت گردشگری در تولید ناخالص داخلی ایجاد و گسترش شادی اجتماعی و سرزندگی در بین گردشگران و مردم ایران

رویکردهای راهبردی و استراتژی های

۱- افزایش هم افزایی بین شرکتهای گروه از طریق به اشتراک گذاشتن خدمات در بین کسب و کارها و تکمیل زنجیره خدمات

۲- کنترل استراتژیک فعالیتهای شرکتها بر پایه برنامه های اصلب طراحی شده توسط سازمان و شکل دهی استراتژیک شرکتی

۳- ایجاد بستر مناسب برای فعالیت مدیران اجرایی شرکت ها در حوزه وظایف و ماموریت های مربوطه

۴- تخصیص بهینه منابع به فعالیتهای گروه شرکتها و افزایش کارایی فعالیتها از طریق مدیریت نقدینگی و اولویت بندی هزینه های شرکتها، تسهیم سربارها، بکارگیری افراد متخصص و ارایه خدمات مشاوره به گروه شرکتها

۵- حفظ و توسعه ارزش دارائیهای شرکت و به تبع آن حقوق سهامداران و بهره مندی شایسته از منافع شرکتی

اهم اقدامات انجام شده تاکنون :

  • ساماندهی و رسیدگی به تعهدات قراردادی گذشته
  • ساماندهی نیروی انسانی و رسیدگی به امورات ایشان
  • رفع موانع حقوقی فعالیتهای عمرانی شرکت و اخذ مجوزات قانونی لازم
  • توسعه فعالیتهای بازار و تجدید فعالیت هایپرمارکت
  • تامین اعتبار مورد نیاز انجام عملیات عمرانی پروژه های آپارتمانهای میان مرتبه و فاز ۲ تجاری
  • هماهنگی و برنامه ریزی در جهت حضور در بازار سرمایه کشور(بورس) و انجام فعالیتهای مربوطه توسط کارگزار بورس و راه اندازی اتاق مبادلات سهام

.

.

.

.

.

.

.

معرفی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

علی کریمی قدوسی

ریاست هیئت مدیره

مصطفی جهانبانی

نایب رئیس هیئت مدیره

نیما ملایی

مدیرعامل

سعید ورودی طرقبه

عضو هیئت مدیره

مهدی حکیمیان

عضو هیئت مدیره

محمدرضا حسین نژاد

عضو هیئت مدیره