نوشته‌ها

,

میان ما و شما عهد در ازل رفته‌ست / هزار سال برآید همان نخستینی

💐میان ما و شما عهد در ازل رفته‌ست 💐هزار سال برآید همان نخستینی #مرکز_بزرگ_گردشگری_و_خرید_پدیده #خیابان_سنگفرش ✔️روابط عمومی گروه شرکت های پدیده…